Wykonanie przyłączy oraz montaż zestawów hydroforowych  w  budynkach przy ul. Broniewskiego 83 i 87.

Administracja WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71 ogłasza przetarg z negocjacjami na: Wykonanie przyłączy oraz montaż zestawów hydroforowych  w  budynkach przy ul. Broniewskiego 83 i 87. Termin składania ofert do dnia 06.10.2023 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem „Wykonanie wcinek oraz montaż zestawów hydroforowych  w  budynkach przy […]

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza do udziału w  przetargach, których przedmiotem jest nabycie prawa ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych, nabycie udziału we współwłasności garaży wielostanowiskowych oraz nabycie roszczenia o ustanowienie odrębnej własności do lokali mieszkalnych.

Tutaj wersja ogłoszenia w PDF Druk oferty do pobrania i wypełnienia OGŁOSZENIE O PRZETARGACH Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza do udziału w  przetargach, których przedmiotem jest nabycie prawa ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych,  nabycie udziału we współwłasności garaży wielostanowiskowych oraz  nabycie roszczenia o ustanowienie odrębnej własności do lokali  mieszkalnych. I. Nazwa i adres Organizatora przetargu: […]

Wykonanie i montaż 3 stalowych altan gospodarczych przy ulicach: Włościańskiej, Popiełuszki i Broniewskiego w Warszawie.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz III z siedzibą w Warszawie (01-773) przy ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetarg dwustopniowy na: wykonanie i montaż 3 stalowych altan gospodarczych przy ulicach: Włościańskiej, Popiełuszki i Broniewskiego w Warszawie. Wymagany termin wykonania robót: nie później niż do 15.12.2023 r. Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć bezpłatnie […]

Administracja Osiedla Bielany ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Bielany ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony. Opis lokalu:   Przedmiotowy lokal o powierzchni 58,91 m2 znajduje się w pawilonie przy ul. Daniłowskiego 2/4 w Warszawie. Lokal położony jest na parterze pawilonu i składa się z 4 pomieszczeń, wyposażony jest w węzeł sanitarny, instalację c.o., elektryczną. […]

Przetarg nieograniczony na: Remont balkonów wraz z izolacją poziomą, wymianą obróbek i ułożeniem płytek GRES w budynkach przy ul. Literackiej 13A (7 szt.) w Warszawie

Administracja WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71 ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont balkonów wraz z izolacją poziomą, wymianą obróbek i ułożeniem płytek GRES w budynkach przy ul. Literackiej 13A (7 szt.) w Warszawie Termin składania ofert do dnia 25.04.2022 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem „Remont balkonów wraz z […]

Konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 43,74 m2

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Bielany ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony. Opis lokalu: Przedmiotowy lokal o powierzchni 43,74 m2 znajduje się w pawilonie przy ul. Daniłowskiego 3 w Warszawie. Lokal położony jest na parterze pawilonu i składa się z trzech pomieszczeń, wyposażony jest w węzeł sanitarny, instalację c.o., elektryczną. Dostosowanie […]

Przetarg dwustopniowy na częściowy remont pokryć dachowych budynków przy: ul. Sady Żoliborskie 13, ul. Braci Załuskich nr: 3, 3A, ul. Broniewskiego nr: 22A, 26, ul. Włościańskiej nr: 10 i 18A w Warszawie.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU WSM Administracja Osiedla Żoliborz III z siedzibą w Warszawie (01-773) przy ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetarg dwustopniowy na częściowy remont pokryć dachowych budynków przy: ul. Sady Żoliborskie 13, ul. Braci Załuskich nr: 3, 3A, ul. Broniewskiego nr: 22A, 26, ul. Włościańskiej nr: 10 i 18A w Warszawie. Wymagany termin wykonania przedmiotu […]

Wymiana poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz instalacji hydrantowej w budynku przy ul. Literackiej 15/15A . Wymiana zaworów podpionowych w budynku Kochanowskiego 17A.

Administracja WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71 ogłasza przetarg z negocjacjami na:  „Wymiana poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz instalacji hydrantowej w budynku przy ul. Literackiej 15/15A . Wymiana zaworów podpionowych w budynku Kochanowskiego 17A. Termin składania ofert do dnia 03.04 2023 r.do godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem: […]

Konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony, w budynku przy ul. Elbląskiej 37 w Warszawie.

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA WYNAJĘCIE LOKALU UŻYTKOWEGO Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Rudawka ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony. Opis lokalu: Przedmiotowy lokal o powierzchni 38,73 m² znajduje się w budynku przy ul. Elbląskiej 37 w Warszawie, dzielnica Żoliborz. Lokal jest położony na parterze  budynku mieszkalnego dziewięciopiętrowego, wyposażony jest w węzeł […]

Skip to content