Konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego przy ul. Broniewskiego 71 o powierzchni 12,42 m2

Administracja Osiedla WSM „Piaski”

ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego  przy ul. Broniewskiego 71 o powierzchni 12,42 m2 wyposażonego w instalację c.o., c.c.w. i elektryczną, znajdującego się na parterze budynku Administracji.

  Oferty z propozycją stawki czynszu najmu /netto/ za 1 m2 powierzchni, z określeniem rodzaju prowadzonej działalności, zaświadczeniami o niezaleganiu z podatkami i ZUS, odpisem z właściwego rejestru oraz dowodem nadania NIP prosimy składać w biurze Administracji Osiedla ul. Broniewskiego 71 do dnia 10 lipca  br. godzina 15.00.

Szczegółowe informacje pod numerem /tel. 669 52 52 w 5.

Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 14 dni. Bieg terminu związania   ofertą rozpoczyna się wraz z otrzymaniem informacji o wybraniu oferty.

Remont balkonów wraz z izolacją poziomą, wymianą obróbek i ułożeniem płytek GRES w budynkach przy ul. Literackiej 15E i 15D

WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71

ogłasza przetarg nieograniczony na:

a) Remont balkonów wraz z izolacją poziomą, wymianą obróbek i ułożeniem płytek GRES w budynkach przy ul. Literackiej 15E i 15D w Warszawie zgodnie z P.T.

b) Zapewnienie nadzoru nad robotami przez  uprawnionego Kierownika Robót.

  1. c)  Zapewnienie ochrony budynków przed rozprzestrzenianiem się kurzu oraz zapewnienie spełnienia przepisów BHP w obszarze prowadzonych robót.

    Czytaj więcej...

Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym ul. Broniewskiego 87

WSM Osiedle Piaski

Warszawa ul. Broniewskiego 71

ogłasza przetarg nieograniczony na:

- wykonanie remontu klatki schodowej nr 2 kondygnacje od II do XI  w budynku mieszkalnym  Warszawa ul. Broniewskiego 87

- dokonanie protokolarnego przekazania robót do eksploatacji Administracji Osiedla

Czytaj więcej...

Mycie, malowanie i impregnacja elewacji wraz z remontem balkonów ul. Kochanowskiego 14 i 15

WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Mycie, malowanie i impregnacja elewacji wraz z remontem balkonów obejmującym:

- wymianę izolacji poziomej,

- wymianę obróbek blacharskich,

- montaż płytek GRES,

- montaż daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na wynajęcie wolnostojącego lokalu użytkowego przy ul. Kochanowskiego 22

Administracja Osiedla WSM „Piaski”

ogłasza konkurs ofert na wynajęcie wolnostojącego lokalu użytkowego  przy ul. Kochanowskiego 22 o powierzchni 72 m2.

Lokal znajduje się na ogrodzonym placu zabaw. Wyposażony jest w instalację c.o., c.c.w. i elektryczną.

Czytaj więcej...

Mycie, malowanie i impregnacja elewacji wraz z remontem balkonów

WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Mycie, malowanie i impregnacja elewacji wraz z remontem balkonów obejmującym:

- wymianę izolacji poziomej,

- wymianę obróbek blacharskich,

- montaż płytek GRES,

- montaż daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji

Czytaj więcej...

Wynajęcie lokalu użytkowego przy ul. Broniewskiego 37

Administracja Osiedla WSM „Piaski”

ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego  przy ul. Broniewskiego 37 o powierzchni 25,1 m2 wyposażonego w instalację c.o., c.c.w. i elektryczną, znajdującego się na parterze pawilonu usługowego.

Czytaj więcej...

Remont przestrzeni zewnętrznej na tyłach pawilonu usługowego przy ul. Broniewskiego 85 w Warszawie zgodnie z P.T.

WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71

ogłasza przetarg nieograniczony na:

- Remont przestrzeni zewnętrznej na tyłach pawilonu usługowego przy ul. Broniewskiego 85 w Warszawie zgodnie z P.T.

Czytaj więcej...