Przetarg dwustopniowy na: świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w budynkach przy ul. Włościańskiej nr: 2, 4, 4A, 6, 8, 10 i ul. Sady Żoliborskie 3 oraz terenów zewnętrznych posesji przy: ul. Gojawiczyńskiej nr: 3, 5, 7, ul. Tołwińskiego nr

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz III z siedzibą
w Warszawie (01-773) przy ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetarg dwustopniowy na: świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w budynkach przy ul. Włościańskiej nr: 2, 4, 4A, 6, 8, 10
i ul. Sady Żoliborskie 3 oraz terenów zewnętrznych posesji przy: ul. Gojawiczyńskiej nr: 3, 5, 7,
ul. Tołwińskiego nr: 4, 6, 8 i ul. Włościańskiej nr: 2, 4, 4A, 6, 8, 10 w Warszawie.

Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy: czas nieokreślony.

Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć od dnia 20.09.2021 r. do dnia 29.09.2021 r. przy ul. Braci Załuskich 7 w W-wie w cenie 200,00 zł netto + VAT. Wadium na przetarg wynosi 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł), należy je wnieść do 30.09.2021 r. do godz. 10:00. Rachunek bankowy do wpłaty wadium i opłaty za specyfikację: 70 1020 1156 0000 7502 0006 5250.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 30.09.2021 r. do godz. 10:00 przy ul. Braci Załuskich 7,
01-773 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi na sali konferencyjnej przy ul. Braci Załuskich 7 w W-wie w dniu 30.09.2021 r. o godz. 10:15.

Osoby do kontaktu z oferentami: w celu pobrania specyfikacji: p. Renata Voight-Wojcieska
(tel. 22 203 45 80, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), w celu uzyskania informacji o zakresie prac:
p. Agnieszka Makowska (tel. 22 203 45 80, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Czas związania ofertą: 2 miesiące, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bądź jego wyodrębnionej w specyfikacji części bez podania przyczyny, jak również możliwość wprowadzania zmian w specyfikacji warunków zamówienia na każdym etapie postępowania.