Częściowy remont instalacji C.O. - Żoliborz III

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla WSM Żoliborz III z siedzibą
w Warszawie (01-773) przy ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetarg nieograniczony na: częściowy remont instalacji C.O. w budynkach przy: ul. Sady Żoliborskie 7, 11, ul. Krasińskiego 30 w Warszawie.

Wymagany termin wykonania robót: nie później niż do 15.09.2020 r.

Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć od dnia 25.05.2020 r. przy ul. Braci Załuskich 7
w Warszawie, w cenie 200,00 zł netto + VAT lub elektronicznie po przesłaniu mailem potwierdzenia wniesienia opłaty.

Wadium na przetarg wynosi 10 000 zł, należy je wnieść do 03.06.2020 r. do godz. 11:00.

Rachunek bankowy do wpłaty wadium i opłaty za specyfikację: 70 1020 1156 0000 7502 0006 5250.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 03.06.2020 r. do godz. 11:00 przy ul. Braci Załuskich 7,
01-773 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi przy ul. Braci Załuskich 7 w Warszawie 03.06.2020 r.  o godz. 12:00.

Osoba do kontaktu z oferentami: Renata Voight-Wojcieska, (tel. 22 203 45 80, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Czas związania ofertą: 45 dni, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bądź jego wyodrębnionej w specyfikacji części bez podania przyczyny, jak również możliwość wprowadzania zmian w specyfikacji warunków zamówienia.