• Utworzenie pierwszej polskiej spółdzielni mieszkaniowej z inicjatywy działaczy Polskiej Partii Socjalistycznej oraz działaczy Związku Rewizyjnego Spółdzielni Robotniczych. Członkami założycielami byli m.in. Bolesław Bierut, Jan Hempel, Adam Pruchnik, Maria Orsetti, Teodor Tepliz, Stanisław Tołwiński, Stanisław Szwalbe.
Skip to content