• Powstawały kolejne kolonie WSM na Rakowcu, przy ul. Pruszkowskiej oraz kolonia VI jako zespół „wychowawczo-integracyjny” obejmujący, sklep, pralnię, suszarnię, kąpielisko z łaźnią parową, przedszkole, bibliotekę.  Budowa poszczególnych kolonii finansowana była z pożyczek udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Komitet Rozbudowy m.st. Warszawy, włoski bank Banca Commerciale Italiana, oraz przez Towarzystwo Osiedli Robotniczych oraz umowy ze związkami zawodowymi m. in. Polskiego Związku Tytoniowego, Monopolu Spirytusowego, Pracowników Kolejowych, Pracowników Umysłowych, Tramwajów Miejskich i innych.
Skip to content