• Ukazują się pierwsze trzy numery pisma „Życie WSM”, które odegrało ważną rolę w propagandzie wewnętrznej Osiedla oraz w kształtowaniu i umacnianiu więzi sąsiedzkiej.
Skip to content