• Na V kolonii przy ulicy Suzina, powstał Teatr im. Stefana Żeromskiego, którym kierowała społecznie Irena Solska.
Skip to content