• Spółdzielnia liczy 24 budynki mieszkalne, które zamieszkiwało 5.396 osób. Dominującym typem mieszkań był mały lokal pótoraizbowy, którego czynsz był proporcjonalny do zarobków robotników i nisko uposażonej inteligencji.
Skip to content