• WSM przeszła pod nadzór niemieckiego Zarządcy Komisarycznego Franza Kopischa.
Skip to content