• Odebrano WSM odbudowane po wojnie przez Spółdzielnię, budynki starego osiedla TOR na Kole oraz dom na Krasińskiego 20 w X kolonii. Następują lata zastoju w spółdzielczym budownictwie mieszkaniowym. Przerwano działalność budowlaną. Zasoby mieszkaniowe WSM kurczą się a ze Spółdzielni występuje ponad 1500 członków.
Skip to content