• Podział Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i przekazanie innym spółdzielniom mieszkaniowym osiedli, które ze względu na odległość i różnych właścicieli były trudne w zarządzaniu i eksploatacji. Przy Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pozostały osiedla Żoliborz I, Żoliborz II, Żoliborz III, Żoliborz IV, Bielany i Młociny
Skip to content