• Decentralizacja zarządzania spółdzielnią i dalszy podział WSM poprzez wyodrębnienie spółdzielni „Żoliborz Centralny” i Spółdzielni Chomiczówka
Skip to content