• Rejestracja statutu Spółdzielni, które określił cele na: „dostarczanie i wydzierżawianie członkom tanich i zdrowych mieszkań budowanych drogą samopomocy zbiorowej przy poparciu instytucji państwowych i komunalnych, zaspakajania wspólnymi siłami kulturalnych potrzeb członków.”
Skip to content