• Powstaje Zakład Osiedli Robotniczych przy Ministerstwie Odbudowy. Jako centralny organ inwestorski w budownictwie mieszkaniowym. Rozpoczęcie centralizacji budownictwa mieszkaniowego i hamowanie dalszego rozwoju spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego.
Skip to content