• Oddano spółdzielcom pierwsze 28 mieszkań. Prosta architektura domów mieszkalnych była dziełem znanych awangardowych architektów tamtych czasów Brunona Zborowskiego czy Stanisława i Barbary Brukalskich.
Skip to content