Abonament mieszkańca w Strefie Płatnego Parkowania

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) rozszerzy się o Ochotę i Żoliborz. Uchwała, podjęta w lipcu przez Radę m.st. Warszawy, uprawomocniła się i wejdzie w życie 15 listopada. Zmienia ona Uchwałę nr XXXVI/1077/2008 z 26 czerwca 2008r w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.

Zwracamy się do mieszkańców z prośbą o wykupienie abonamentów uprawniających mieszkańca SPPN do parkowania na miejscach ogólnodostępnych w SPPN w pobliżu udokumentowanego miejsca zameldowania, jednak nie wcześniej niż 30 dni przed wejściem w życie rozszerzenia Strefy.

Abonament mieszkańca SPPN wydawany jest osobie fizycznej zameldowanej na pobyt stały lub czasowy na obszarze SPPN oraz nieruchomości przylegającej do jej granic, wyłącznie na jeden pojazd zarejestrowany na wnioskującego o abonament, na okres jednego roku. Abonament można wykupić w Punktach Obsługi Pasażerów Zarządu Transportu Miejskiego, w miarę możliwości w dniu złożenia wniosku. Roczny koszt abonamentu rejonowego wynosi 30 zł.

Obszar obowiązywania abonamentu rejonowego wyznaczamy, wybierając do 8 parkomatów (może być ich mniej) w promieniu 150 metrów od miejsca zameldowania mieszkańca w strefie SPPN, przy czym wybór parkomatów z tego rejonu przysługuje mieszkańcowi SPPN. Postój pojazdu może mieć miejsce w odległości nie większej niż 100 metrów od parkomatów objętych abonamentem, w okresie jego ważności.

Na sesji z 9 września warszawscy radni przyjęli zmienioną uchwałę dotyczącą nowego abonamentu parkingowego dla mieszkańców SPPN. Wprowadzono dodatkowy abonament obszarowy umożliwiający parkowanie na dużo większym obszarze (średnio przypisanym do 36 parkomatów), jego koszt to 600 zł rocznie. Abonament nie uprawnia do zastrzegania sobie stałego miejsca postojowego i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku wolnego miejsca postojowego. Na tę okoliczność ustalono opłaty w wysokości zaporowej. Opłata ryczałtowa za postój na prawach wyłączności w strefie SPPN wynosi za 12 godzin w ciągu doby w dni robocze od poniedziałku do piątku – 1500 zł za miesiąc za jedno stanowisko, a za 24 godziny w ciągu doby w dni robocze od poniedziałku do piątku – 2450 zł za miesiąc za jedno stanowisko.

Zwolnienia z opłat za abonament przysługują posiadaczom karty „N+” (dotyczy parkowania pojazdów osób z niepełnosprawnościami), „Karty Powstańca” oraz „Karty Honorowej” według uprawnień określonych w Uchwale nr XXXVI/1077/2008.

Zachęcamy do odwiedzania strony zdm.waw.pl, na której można m. in. znaleźć mapkę z zaznaczeniem strefy SPPN i lokalizacją parkomatów, wykaz Punktów Obsługi Pasażerów i godzin ich otwarcia, treść Uchwały nr XXXVI oraz inne informacje. Pewną komplikację stanowi opóźnienie we wprowadzaniu zmian w infrastrukturze drogowej i organizacji ruchu związanej z rozszerzeniem SPPN oraz instalacją i uruchomieniem parkomatów. Zarząd Dróg Miejskich zobowiązany jest do przeprowadzenia akcji informacyjnej przed uruchomieniem Strefy.

Cezary Kurkus
Dyrektor Osiedla
WSM Żoliborz II

Skip to content