Co dalej z ulicą Tołwińskiego?

Zgodnie z zapowiedzią 26 lipca wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylającego zarządzenie zastępcze usuwające z przestrzeni Żoliborza współtwórcę WSM Stanisława Tołwińskiego.

Jak dowiedzieliśmy się w NSA, skarga ta nie została jeszcze przekazana przez WSA do NSA (skargę od orzeczenia składa się poprzez sąd, który je wydał). Dlatego trudno jeszcze przewidzieć, kiedy zostanie wyznaczony termin rozprawy w sprawie ulicy naszego spółdzielcy. O nowych decyzjach dotyczących postępowania będziemy informować w kolejnych numerach „Życia WSM”.

bp

Artykuł ukazał się w numerze 4/2018 „Życia WSM”.

Skip to content