ZARZĄD WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INFORMUJE, ŻE:

  •  osoby, którym przysługuje spółdzielcze lub lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, 
  • osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właściciele samodzielnych lokali mieszkalnych,
  • inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem, 
  • osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny,
  • osoby będące najemcą lokalu mieszkalnego,

 

MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O DODATEK MIESZKANIOWY Z URZĘDU DZIELNICY!

Kryterium przyznania dodatku stanowi średnia wysokość dochodu na jednego członka „gospodarstwa domowego” oraz powierzchnia użytkowa lokalu lub budynku mieszkalnego (dom jednorodzinny).

 

GDZIE SZUKAĆ POMOCY

O szczegóły i pomoc w dopełnieniu formalności prosimy udać się do Administracji Osiedla, w zasobie której znajduje się zajmowany lokal.

Poniżej znajdują się dane teleadresowe do Administracji Osiedli, pod którymi można uzyskać więcej informacji:

nazwa jednostki organizacyjnej

adres do korespondencji

telefon

Administracja Osiedla Żoliborz II

ul. ks. T. Boguckiego 3
01-508 Warszawa

22-839-34-92

Administracja Osiedla Żoliborz III

ul. Braci Załuskich 7
01-773 Warszawa

22-203-45-80 wew. 0

Administracja Osiedla Rudawka

ul. Dolnośląska 3
01-737 Warszawa

22-568-97-87

Administracja Osiedla Piaski

ul. Broniewskiego 71
01-865 Warszawa

22-669-52-52 wew. 10

Administracja Osiedla Bielany

ul. Daniłowskiego 3/5
01-883 Warszawa

22-834-34-42

Administracja Osiedla Wawrzyszew

ul. Wolumen 25a
01-912 Warszawa

22-864-63-83

Administracja Osiedla Młociny

ul. Wrzeciono 14a
01-961 Warszawa

22-835-24-96 wew. 101

Biuro Zarządu

ul. Elbląska 14

01-737 Warszawa

22-561-34-28

 

 

NIE BÓJMY SIĘ KORZYSTAĆ Z PRZYSŁUGACH NAM PRAW. PAMIĘTAJMY, ŻE REGULARNE WNOSZENIE OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH SŁUŻY DOBRU CAŁEJ NASZEJ SPÓŁDZIELNI!

 

Zachęcamy do kontaktowania sią z Administracjami Osiedli WSM, w których można również uzyskać informację nt. wsparcia finansowego z Ośrodka Pomocy Społecznej oraz możliwości i warunkach uzyskania dofinansowania z funduszu działalności społeczno-kulturalnej Osiedla.

Zarząd WSM

Skip to content