Doskonalenie statutu WSM

Uchwalone 9 września zmiany statutowe wynikające z decyzji ustawowych przyjętych przez nasz parlament (obszerna relacja z Walnego Zgromadzenia Członków WSM przedstawiona została w poprzednim wydaniu „Życia WSM”) zostały zaakceptowane i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Od tego czasu prowadzone były rozmowy przewodniczącego Zespołu Statutowego z kierownictwem naszej Spółdzielni na temat dalszych prac związanych z nowelizacją statutu. Uwieńczeniem ich było spotkanie członków Zespołu z panią prezes Barbarą Różewską, które odbyło się 28 listopada w siedzibie Zarządu WSM. Wtedy też gotowość kontynuowania prac nad ostateczną wersją przygotowywanych propozycji zmian potwierdził przewodniczący Zespołu.

Deklaracja ta spotkała się z aprobatą pani prezes, która zaproponowała również, by wnioski i propozycje zgłoszone przed wrześniowym Walnym Zgromadzeniem, a nieprzyjęte wtedy przez to gremium, ujęte zostały teraz w przygotowywanym projekcie nowych zmian. Zarząd Spółdzielni deklaruje wsparcie dla tych działań, m.in. poprzez wspólpracę radcy prawnego WSM. Ustalono też możliwość zgłaszania ewentualnych nowych wniosków i propozycji przez członków Spółdzielni. Przyjmowane one będą przez Zespół Statutowy do końca stycznia 2019 r. Ostateczna propozycja zmian statutowych poddana zostanie powszechnej konsultacji na spotkaniach we wszystkich osiedlach WSM, poprzedzających Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Na spotkaniu Zespołu Statutowego z panią Barbarą Różewską, w którym uczestniczyli także niektórzy członkowie Rady Nadzorczej, zapowiedziane zostały również przygotowania WSM do zbliżających się obchodów 100-lecia Spółdzielni.

Janusz Sapa

Artykuł ukazał się w numerze 6/2018 „Życia WSM”

Skip to content