Doświadczenie i profesjonalizm

Z satysfakcją informujemy naszych Czytelników, że od 1 stycznia mamy już obsadzone stanowisko wiceprezesa, a ściśle mówiąc, wiceprezeski ds. ekonomiczno-finansowych i głównej księgowej. Rada Nadzorcza rozstrzygnęła konkurs, o czym informował krótki komunikat w poprzednim numerze, wybierając na to stanowisko panią Helenę Pośpieszyńską.

CV nowej prezes jest bardzo bogate, zarówno jeśli chodzi o wykształcenie, jak i doświadczenie zawodowe na różnych stanowiskach w spółdzielniach mieszkaniowych i nie tylko.

DSC 0200

Licencjat na Wydziale Prawa i Administracji uzyskała pani H. Pośpieszyńska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (tytuł pracy dyplomowej: „Opodatkowanie spółdzielni mieszkaniowej”) a tytuł magistra w Akademii Podlaskiej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w Siedlcach na wydziale Zarządzania i Marketingu (tytuł pracy magisterskiej „Doskonalenie zarządzania spółdzielnia mieszkaniową”). W ciągu kolejnych lat pani Pośpieszyńska pogłębiała wiedzę na kursach i szkoleniach, zdobywając certyfikaty i licencje przydatne w pracy zawodowej, zwłaszcza że 20 lat tej pracy przypada głównie na spółdzielnie mieszkaniowe. Jest tego dużo, wymieńmy choćby kilka, jak: uprawnienia lustracyjne nadane przez Krajową Radę Spółdzielczą, licencja zarządcy nieruchomości nadana przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, kurs dla kandydatów na biegłych rewidentów, Seminarium Uzupełnienia wiedzy Dyplomowanych Biegłych Księgowych, podejmujących obowiązki biegłych rewidentów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, kursy „Wybrane problemy podatkowe, szkolenie dotyczące zagadnień gospodarki lokalami, zarządzanie nieruchomościami w Spółdzielniach Mieszkaniowych… i tak moglibyśmy wyliczać jeszcze wiele pozycji, które z pewnością dają solidną wiedzę i przygotowanie do pracy w WSM.

Doświadczenie w pracy w spółdzielniach mieszkaniowych to łączenie teorii z praktyką. Wymieńmy więc miejsca pracy naszej nowej wiceprezes: główna księgowa, pełnomocnik Zarządu w Spółdzielni „Imielin” w Warszawie (ponad 22 lata) oraz w SM „Pojezierze” w Olsztynie. Inne stanowiska to: zastępca prezesa Zarządu, członek Rady Nadzorczej PG „Advisers Biuro Usług Rachunkowych i Doradztwa”, główny księgowy, pełnomocnik dyrektora Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie.

Doświadczenia jako lustrator wykorzystała także jako wykładowca na kursach i szkoleniach w Związkach Rewizyjnych i Krajowej Radzie Spółdzielczej z tematyki związanej z finansami spółdzielni mieszkaniowych. Jest autorką wielu publikacji, współpracowniczką i współautorką wyd. Wolter Kluwer – internetowego Vademecum głównego księgowego, współautorką licznych publikacji dotyczących gospodarki finansowej spółdzielni i problemów stosowania jej w praktyce. Obecnie wykłada na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Rzeszowskim

Jak widać osoba, której powierzyliśmy naszą wsm-owską politykę finansowo-gospodarczą, jest z pewnością dobrze przygotowana do pełnienia swojej funkcji. Już po pierwszych tygodniach pracy widać jej profesjonalizm – na spotkaniach z Zarządem, Radą Nadzorczą i z pracownikami. Pani Helena Pośpieszyńska łatwo nawiązuje kontakt z ludźmi, a przede wszystkim swobodnie porusza się w zagadnieniach, z którymi musi się mierzyć. Życzymy powodzenia i wspólnych sukcesów.

DW

Skip to content