WSM Administracja Osiedla BIELANY(bielany@wsm.pl) Warszawa ul. Daniłowskiego 3
ogłasza dwustopniowy przetarg nieograniczony na roboty

 • Wymiana drzwiczek od skrzynek gazowych na klatce schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staffa 32 w Warszawie.
  • Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 30.09. 2022 r.
  • Wadium – 2 500 zł.
 • Termin składania ofert do dnia 4.04.2022r. godz. 1130 w siedzibie zamawiającego.
 • Otwarcie ofert w dniu 4.04.2022r. godz. 1200
 • Czas związania z ofertą – 45 dni od dnia złożenia oferty
 • Materiały przetargowe płatne na konto nr 38102011560000700200846048 w wys. 123 zł brutto do odbioru elektronicznie w formacie PDF od dnia 21.03.2022r.
 • Remont kominów budynków przy ul. Żeromskiego 25, Jasnorzewskiej 5, Jasnorzewskiej 9 w Warszawie.
 • Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 30.09. 2022 r.
 • Wadium – 7 200 zł.
 • Termin składania ofert do dnia 4.04.2022r. godz. 1100 w siedzibie zamawiającego.
 • Otwarcie ofert w dniu 4.04.2022r. godz. 1130
 • Czas związania z ofertą – 45 dni od dnia złożenia oferty
 • Materiały przetargowe płatne na konto nr 38102011560000700200846048 w wys. 123 zł brutto do odbioru elektronicznie w formacie PDF od dnia 21.03.2022r.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami – pan Adam Kurek tel. 0-22-834-19-42

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Skip to content