Dyrektor Osiedla – Adam Kalinowski

Zastępca Dyrektora Osiedla ds. technicznych – Paweł Drobek

Główna księgowa – Bożena Malinowska

Sekretariat: tel. 22 42 71 100

sekretariat@wsm-zatrasie.pl 

Dyrektor Osiedla przyjmuje interesantów w poniedziałki

w godzinach: 15:00-17:00

Skip to content