Rada Osiedla WSM „Bielany” informuje, że z uwagi na znikome zainteresowanie ze strony mieszkańców , RO rezygnuje z dotychczasowej formy cotygodniowych dyżurów i zastępuje je dyżurami interwencyjnymi. W celu ułatwienia kontaktu mieszkańców Osiedla z przedstawicielami RO od dnia 01.06.2013r. zostaje zmieniony tryb pełnionych dyżurów.

Terminy spotkań prosimy uzgadniac telefonicznie lub osobiście z Działem Eksploatacji Administracji Osiedla określając tematykę spotkania. Tryb ten pozwoli oddelegować na spotkanie cżłonka RO zajmującego się daną tematyką:

– telefon: 022 834 28 38 w godzinach pracy Administracji

– e-mail: bielany@wsm.pl

– Dział Eksploatacji Administracji Osiedla pok. nr 7

Skip to content