Główne prace remontowe w roku 2022 zlecone i prowadzone przez Administrację Osiedla WSM Zatrasie

Na terenie całego osiedla WSM ZATRASIE: stopniowe zabezpieczenia elewacji budynków uzupełnianie ubytków po gniazdach ptaków i równoczesne instalacje budek dla ptaków tak aby ptaki ponownie nie niszczyły elewacji. Miejscowe remonty chodników i schodów wewnętrznych lastryko na klatkach schodowych. Zamalowywania graffiti na ścianach budynków i altankach śmietnikowych. Porządkowanie sieci TV i informatycznych przez dostawców usług zobowiązanych do tych prac przez Administrację Osiedla. Równolegle prowadzony był przegląd i porządkowanie wspólnej sieci elektrycznej.

Prace na poszczególnych budynkach: Broniewskiego 9: montaż grzejników, Broniewskiego 9A: remont schodów ewakuacyjnych, wymiana pionów kanalizacyjnych, odmalowanie wejścia do budynku, wymiana odcinka kanalizacji deszczowej, wymiana lin nośnych oraz rygla drzwi szybowych windy, Broniewskiego 9 E: remont balkonów, wymiana przekładni ślimakowej windy, wymiana dwóch paneli domofonowych oraz wymiana zespołu sprężyn wymiana dwóch grzejników, remont dwóch klatek schodowych wraz z wymianą wiatrołapów wejściowych z nową instalacją domofonową, Broniewskiego 11: wymiana ciepłomierza w węźle, wymiana pionu kanalizacyjnego, Broniewskiego 11 A: wymiana pionu kanalizacyjnego, Broniewskiego 11 C: miejscowa naprawa schodów, wymiana pionów kanalizacyjnych, montaż turbo wentylacji, wymiana ciepłomierza w węźle, Broniewskiego 11B: nowa instalacja odgromowa i wymiana zespołu odwzorowania kabiny windy oraz płyty wezwań i głównej , wymiana dwóch pionów kanalizacyjnych, wymiana naczynia zbiorczego Broniewskiego 15: naprawa elewacji, wymiana pionu kanalizacyjnego, Broniewskiego 15 A: wymiana pionu kanalizacyjnego, Broniewskiego 21: remont schodów ewakuacyjnych, docieplenie dachu, wykonanie 2 szt. poręczy, wymiana pionu kanalizacyjnego i ciepłej i zimnej wody Broniewskiego 23: instalacja turbo wentylacji, remont ścian kominowych, częściowe docieplenie dachu Przasnyska 10: remonty schodów w trzech klatkach wraz z naprawą belek podporowych, dwie wymiany pionu kanalizacyjnego, montaż polewaczek, montaż podjazdu dla wózków, Przasnyska 12: remont balkonów, remont pomieszczenia dla rowerów, dwie wymiany pionów kanalizacyjnych, Przasnyska 12A: wymiana pionu kanalizacyjnego Przasnyska 14: poszerzenie chodnika, wymiana pionu kanalizacyjnego , Przasnyska 14 A: wymiana pionu wodnokanalizacyjnego, Przasnyska 16: remont podjazdów do 2 klatek, wymiana 3 pionów kanalizacyjnych , montaż 6 turbo wentylacji, wymiana okienek piwnicznych, docieplenie klatek schodowych, wykonanie podjazdów dla wózków, Przasnyska 16 C wymiana poziomu kanalizacji, Przasnyska 16 B malowanie klatki schodowej, wymiana pionów kanalizacyjnych, wymiana drzwi do rozdzielni głównej, Przasnyska 18: malowanie klatek, wymiana schodów do ogródka, wymiana drzwi wejściowych do wózkowni, częściowa wymiana posadzki w dwóch klatkach, wymiana dwóch grzejników, wymiana przewodów WLZ oraz wyłącznika głównego, Przasnyska 20 A: remont pomieszczenie dla rowerów, remont niektórych schodów i podjazdu dla wózków, Przasnyska 22: montaż automatycznego dopustu wody dla co. Przasnyska 24: remont zsypów, montaż siatki na schodach ewakuacyjnych, Elbląska 10: remont zsypu, Elbląska 12: remont schodów do ogródków i barierek, nowa instalacji odgromowa, wymiana części pokrycia dachowego, wymiana pionu kanalizacyjnego, Elbląska 12 A: wymiana pionów kanalizacyjnych, Broniewskiego 7: naprawa schodów zewnętrznych i przebudowa chodnika Krasińskiego 38: wymiana pionu kanalizacyjnego, Krasińskiego 38 A: naprawa jednych drzwi wejściowych, wymiana pionu deszczowego, montaż dwóch turbo wentylacji, wymiana pochwytów, Krasińskiego 38 B: montaż turbo wentylacji , wymiana rur spustowych 2 szt. Krasińskiego 38 C: remont schodów do siedziby Rady Osiedla, Krasińskiego 40A: częściowe wymiany mechanizmów windy, Krasińskiego 42: wymiana poziomu kanalizacyjnego, Park: montaż zjeżdżalni „kwiatuszek” na placu zabaw, Elbląska 14: przystosowanie pomieszczeń do potrzeb Administracji Osiedla.

Adam Kalinowski

Dyrektor Osiedla WSM Zatrasie

 

SPROSTOWANIE: W najnowszym numerze „Życia WSM” powyższy tekst znalazł się wśród planów remontowych Osiedli, zamiast oddzielnie jako tekst informujący o wykonanych remontach w 2022 roku. Za błąd przepraszamy.

Redakcja

Skip to content