Główny Specjalista ds. windykacji prowadzi całokształt prac związanych z windykacja i odzyskaniem należności, współpracuje z Zespołem Radców Prawnych. Do podstawowych obowiązków głównego specjalisty należy:

  • kompletowanie dokumentów dot. indywidualnych dłużników,
  • przygotowywanie wniosków o skierowanie sprawy na drogę sądową i przekazywanie do Zespołu Radców Prawnych,
  • prowadzenie rejestru spraw skazującego podejmowane czynności oraz stan spłaty kwot windykowanych,
  • przygotowywanie wniosków o wszczęcie egzekucji po otrzymaniu tytułu wykonawczego,
  • przygotowywanie projektów ugód w sprawie dobrowolnej spłaty zadłużenia,
  • informowanie o wynikach windykacji Zarząd oraz zainteresowane działy Spółdzielni.
Skip to content