Hery, Latyczowska i Nowodwory po I kwartale roku

Zwykle o tej porze roku odbywały się coroczne Zebrania Mieszkańców. Niestety, z powodu utrzymującego się stanu epidemii i związanych z nią obostrzeń, po raz kolejny nie możemy omówić osiedlowej sytuacji na spotkaniach z mieszkańcami. Dlatego w ten sposób przedstawiamy najważniejsze prace wykonane przez Administracje w ostatnich miesiącach.

Hery

Rozliczenie wody za II kwartał 2020 r. – nastąpiło w terminie. Wymieniono zawór bezpieczeństwa węzła cieplnego (skorodowana sprężarka – przeciek), wymieniono linki w napędzie bramy garażowej, a także siedziska przy piaskownicy.

Firma AOM „POLNAG COMANDO” Sp. z o.o. (ochrona budynku Hery 11) wniosła o zmianę stawki godzinowej od 1 stycznia stawki 17,80 zł na stawkę 18,80 zł za roboczogodzinę.

Zlecono firmie TOPOŻ Zakład Usług Pożarniczych usunięcie nieszczelności instalacji gazowej w 12 punktach przy licznikach gazowych w szafach na korytarzach klatek schodowych po przeglądzie gazowo-wentylacyjnym. Zgłoszono gazowni wniosek o założenie plomb po usunięciu usterek.

W związku z zatwierdzeniem planu na 2021 r. od 1 lipca nastąpi podwyżka opłat (największą problematyką są hale garażowe GP-1; GP-2 i GP-3 – zmieniono sposób naliczania powierzchni, wliczono ciągi komunikacyjne).

Administracja Osiedla Hery

Latyczowska

Od 2 lutego funkcję Administratora Osiedla Latyczowska objęła Joanna Zamęcka. Przez ostatnie miesiące zapoznawała się z osiedlem, jego dotychczasowym funkcjonowaniem oraz charakterem. Jakie zmiany zaszły w tym czasie w Osiedlu?

Wprowadzono nowe zasady funkcjonowania firm podwykonawczych w celu poprawy jakości wykonywanych usług oraz optymalizacji kosztów. Zmieniono normy odśnieżania terenów zewnętrznych, co pozwoliło na zwiększenie bezpieczeństwa osób poruszających się po terenie osiedla w okresie zimy. Wzmożono kontrole jakości wykonywaniu usług firmy sprzątającej, wprowadzono okresowe doczyszczanie klatek schodowych oraz korytarzy piwnicznych, oczyszczanie z zalegających sprzętów.

Przeprowadzono analizę segregacji odpadów. Dokładnie oznakowano pojemniki na odpady, dostawiono pojemniki w komorze zasypowej budynku Międzyborska 17 i Kompasowa 10.

Ustawiono donice kwiatowe, przygotowano umowy na prace ogrodnicze (założenie klombu), prace dekarskie. Rozpoczęto analizę przyczyn różnic w odczytach poboru wody w budynkach Kompasowa 10 i 12 w porównaniu do zużycia z faktur MPWiK.

Administracja Osiedla Latyczowska

Nowodwory

W I kwartale w Osiedlu Nowodwory przeprowadzono wiele prac naprawczych.

Zlecono wymianę i montażu zabawek na placu zabaw przy ul. Ciołkosza 2. Firma Techem wymieniła wodomierze i ciepłomierze.

Naprawiono bramę garażową, usunięto usterki dźwigu osobowego, wymieniono źródła oświetlenia terenu i części wspólnych na nieruchomości I i II, wymieniono zawór przelotowy fi 25PN35 i uszczelniono instalację CO w budynku Książkowa 9.

Wymieniono zawory pionowe w jednym z lokali w budynku Ciołkosza 5, usunięto zator kanalizacyjny na rurze fi 75 pionu oraz poziomu, udrożniono odpływ z pionu kanalizacyjnego ul. Ciołkosza 3 klatka nr 1, wymieniono samozamykacz przy ul. Książkowej 9, naprawiono chodnik i wymieniono obrzeża przy ul. Ciołkosza 3 i 5, Naprawiono także piaskownicę na placu zabaw przy ul. Ciołkosza.

Administracja Osiedla Nowodwory

Skip to content