Dyrektor
Edyta Aluk

Zastępca Dyrektora ds. technicznych
Grzegorz Szymański

Główna Księgowa

Bożena Zielińska

Sekretariat
tel. 22 834 34 42,