Dyrektor 
Jacek Zarychta

Główna Księgowa

Hanna Gocał

Zastępca Dyrektora ds technnicznych
Leszek Księżak

Sekretariat:
tel. 22 835 24 96 wew. 101
fax: 22 835 24 96 wew. 116

Dyrektor przyjmuje interesantów w poniedziałki, w godzinach 15.00- 16.30

Zastępca Dyrektora ds. technicznych przyjmuje interesantów w czwartki,
w godzinach 12.00-15.00