11.12.1921 – grupa działaczy PPS i nie tylko, w skład której wchodzili m.in. Jan Hempel, Maria Orsetti, Stanisław Tołwiński, Stanisław Szwalbe, Bolesław Bierut, powołuje pierwszą 9-osobową Radę Nadzorczą Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

24.01.1922 – Sąd Okręgowy w Warszawie zarejestrował statut WSM, określając jej cele tj. „dostarczanie i wydzierżawianie członkom tanich i zdrowych mieszkań budowanych drogą samopomocy zbiorowej przy poparciu instytucji państwowych i komunalnych, zaspokajania wspólnymi siłami kulturalnych potrzeb członków”.

01.02.1922 – Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zostaje wpisana do rejestru Sądu Okręgowego w Warszawie.

04.06.1923 – Okręgowa Dyrekcja Robót Publicznych przydziela WSM działkę na Żoliborzu przy Placu Wilsona.

12.12.1925 – wmurowano kamień węgielny pod budowę pierwszego budynku (zniszczonego w czasie powstania warszawskiego, odbudowanego po wojnie wg innego projektu; mieści się tam kino „Wisła”) przy pl. Wilsona.

09.01.1927 – oddano pierwszych 28 mieszkań w I kolonii WSM. Dom zaprojektował Brunon Zborowski.

21.10.1928 – położenie kamienia węgielnego pod budowę III i IV kolonii WSM.

1928 – rozpoczyna działalność Dom Spółdzielczy, w którym znajduje siedzibę: przedszkole, bursa dla robotników i Stowarzyszenie „Szklane Domy”.

1928 – powstaje Teatr Kukiełkowy „Baj”.

1929-1933 – powstają kolonie: III, IV, V, VI, VII, VIII; trwają przygotowania do budowy osiedla Rakowiec.

1931 – zostają wydane pierwsze numery gazety „Życie WSM”, która z przerwami wychodzi do dziś, a w ubiegłym roku obchodziła swoje 85-lecie.

04.04.1933 – rozpoczyna działanie Teatr im. Stefana Żeromskiego prowadzony społecznie przez Irenę Solską oraz kino Żoliborz (później Kino Tęcza).

1938 – powstaje Klub Sportowy „Siła”.

01.09.1939 – wybuch II wojny światowej, WSM ponosi ogromne straty: Rakowiec niemal w całości został zbombardowany, na Żoliborzu zburzono Kolonię I, spalono kolonie III i VII, poważnie zniszczono kolonię II.

Styczeń 1940 – powstaje Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna WSM.

Marzec 1942 – WSM przechodzi pod nadzór niemieckiego Zarządu Komisarycznego.

01.08.1944 – przy ul. Suzina padają pierwsze strzały w powstaniu warszawskim.

08.05.1945 – podpisanie bezwarunkowej kapitulacji niemieckich sił zbrojnych, koniec wojny.

16.12.1945 – pierwsze powojenne Walne Zgromadzenie Delegatów WSM.

Lipiec 1946 – wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę pierwszego budynku mieszkalnego po wojnie
w Warszawie.

Kolejne lata to odbudowa zniszczeń wojennych i budowa nowych osiedli mieszkaniowych.

1954 – wybudowano Społeczny Dom Kultury.

1956 – rozpoczęto budowę osiedla na Woli (Koło).

1958 – rozbudowa osiedla na Kole, budowa Serka Żoliborskiego i innych budynków na Żoliborzu. Zainicjowano budowę osiedla na Okęciu, rozpoczęto budowę drugiego osiedla na Rakowcu, a także osiedla Piechotków na Bielanach.

1960 – położono kamień węgielny pod budowę nowego osiedla WSM „Sady Żoliborskie”. Rok później dom nr 13 na tym osiedlu otrzymał tytuł Mistera Warszawy.

1961 – rozpoczęto budowę osiedla Młociny.

1962-68 – wybudowano osiedle Zatrasie.

1969-73 – powstaje osiedle Rudawka.

1970 – rozpoczęto budowę osiedla Piaski.

1975 – wybudowano pierwsze domy na Chomiczówce.

1970-1972 – z WSM wydzieliły się Rakowiec, Mokotów, Okęcie i Wola, zaś w 1990 Żoliborz Centralny i Chomiczówka.

1973-1978 – wybudowano osiedle Wawrzyszew.

1992-1998 – wybudowano pierwsze osiedle na Białołęce – Nowodwory.

1999-2001 – powstało osiedle Latyczowska na Pradze Południe.

2004 – powstało osiedle Hery na Woli.

2004 – wydzielono z osiedla Wawrzyszew osiedle Wawrzyszew Nowy.

2014 – powstało osiedle Niedzielskiego, obecnie zarządzane przez Zarząd.

2016 – podjęto budowę osiedla Szmaragdowe na Białołęce.