Przyjęcia interesantów w Biurze Zarządu WSM

Członkowie Zarządu WSM przyjmują interesantów w każdy czwartek w godzinach 14.00 -17.00

Zapisy  telefonicznie pod numerem 22 561 34 01 lub osobiście w pokoju nr 115 (sekretariat Zarządu)

Dział Członkowsko - Lokalowy pok. nr 105-109,

przyjmuje interesantów w następujących godzinach:

Poniedziałek 8.00 - 16.30

Wtorek 8.00 - 15.00

Czwartek 8.00 - 15.00

Piątek 8.00 - 15.00

Środa jest dniem bez przyjęć interesantów.

Dział nie prowadzi w tym dniu obsługi mieszkańców i osób posiadających lokale w WSM.

Dział Członkowsko - Lokalowy pok. nr 105

- regulowanie tytułów prawnych do lokali o statusie lokatorskim i własnościowym po zgonach,

- regulowanie tytułów prawnych do lokali po rozwodach,

- wydawanie zaświadczeń do Urzędu Skarbowego po zgonach

- załatwianie spraw związanych z dokonywaniem przez osoby uprawnione do lokali następujących czynności: sprzedaż, darowizna, zniesienie współwłasności, dział spadku, zamiany.

Dział Członkowsko - Lokalowy pok. nr 107

- sprawy lokali użytkowych - zaświadczenia, potwierdzenie praw

- sprawy miejsc postojowych i garaży - wynajem, zaświadczenia, potwierdzenie praw

Tel. 22 561 34 06

- sprzedaż , darowizna, zamiana lokali – zaświadczenia dla Notariuszy,

- zaświadczenia do urządzenia Ksiąg Wieczystych i do Banków (sprawy kredytów)

Tel. 561 34 39

Dział Członkowsko - Lokalowy pok. nr 108

- obsługa w zakresie wyodrębnień własności lokali.

- sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych w nowych inwestycjach,

- obsługa Członków oczekujących,

-  obsługa spraw związanych z najmem lokali mieszkalnych

Tel. 561 34 19            561 34 22

Dział Członkowsko - Lokalowy pok. nr 109

- sprawy członkowskie (przyjęcia, powstanie i ustanie członkostwa)

- przetargi lokali mieszkalnych

Tel. 561 34 20

- wydawanie zaświadczeń potwierdzających tytuły prawne do lokali 

(Sądy, Banki, Urzędy, Komornicy)

- regulacja tytułów prawnych do mieszkań lokatorskich po spłacie zadłużenia

Tel. 561 34 33

Specjalista ds windykacji pok. nr 216

Tel. 561 34 28

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek w godzinach: 12.00 – 15.00

wtorek, czwartek, piątek w godzinach: 10.00 - 14.00
środa: dzień bez przyjęć interesantów

Dział Ekonomiczno – Księgowy pok. nr 2

 - rozliczanie nowych inwestycji i kredytów KFM

Tel. 561 34 37

Przyjęcia intersantów interesantów:

poniedziałek w godzinach: 12.00 – 16.30

wtorek, czwartek, piątek w godzinach: 10.00 - 14.00

środa: dzień bez przyjęć interesantów

Dział Ekonomiczno- Księgowy pok. nr 4 –

- rozliczanie wkładów lokali w starych zasobach Spółdzielni, 

Przyjęcia interesantów w:

poniedziałek w godzinach: 12.00 – 17.00

wtorek, czwartek, piątek w godzinach: 10.00 - 14.00

środa: dzień bez przyjęć interesantów

Kancelaria pok. nr 7 przyjmuje interesantów w:

poniedziałek w godzinach: 7.30 – 17.00

wtorek - piątek w godzinach: 7.30 - 15.30

Dział Ekonomiczno- Księgowy pok. nr 212   

Naliczanie opłat eksploatacyjnych osiedli Niedzielskiego, Latyczowska, Hery

Przyjęcia interesantów w:

poniedziałek w godzinach: 12.00 – 17.00

wtorek, czwartek, piątek w godzinach: 10.00 - 14.00

środa: dzień bez przyjęć interesantów

Dział Ekonomiczno- Księgowy pok. nr 214

Naliczanie opłat Wspólnoty Mieszkaniowej Szmaragdowe

Przyjęcia interesantów w:

poniedziałek w godzinach: 12.00 – 17.00

wtorek, czwartek, piątek w godzinach: 10.00 - 14.00

środa: dzień bez przyjęć interesantów

Pozostałe Działy Biura Zarządu, poza wyjątkowymi przypadkami, nie przyjmują Interesantów.