Aktualnie trwają pracę nad planem pracy Rady Osiedla na 2014 r.