Informacja dot. decyzji w sprawie organizacji zebrań mieszkańców

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że sprawa możliwości prawnych, zasad i ewentualnych terminów organizacji Zebrań Mieszkańców Członków Spółdzielni, była omawiana wspólnie z Dyrektorami Osiedli WSM na posiedzeniu Zarządu w dniu 18.08.2021r.

Mając na uwadze, że aktualne ograniczenia i zakazy w odbywaniu zebrań obowiązują do dnia 31.08.2021r. (zgodnie z §26 ust. 15  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06.05.2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. z 2021r. poz. 861), Zarząd w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Członków, postanowił odłożyć ostateczne decyzje w tej sprawie do czasu wydania nowych regulacji przez Radę Ministrów, obowiązujących po dniu 01.09.2021r.

 W oparciu o wytyczne sanitarne będzie możliwe podjęcie ostatecznej decyzji zarówno przez Zarząd WSM, jak i dyrektorów szkół w których to zwykle odbywały się zebrania. O decyzjach dotyczących zwołania Zebrań Mieszkańców będziemy Państwa informować na bieżąco.\

Zarząd WSM

Skip to content