Informacja dotycząca udostępnienia materiałów na Walne Zgromadzenie

Informujemy, że materiały do spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 7 i 9 czerwca 2022 r., zostały zamieszczone w aplikacji EBOK dostępnej dla członków WSM oraz udostępniane są do wglądu w Administracjach Osiedli.

Jeżeli ktoś z Państwa życzy sobie wersję papierową, to prosimy zgłaszać tego typu wniosek do Administracji swojego Osiedla i umówić się z Administracją na odbiór tych materiałów.

Jednocześnie przypominamy o praktyce przychodzenia na obrady Walnego Zgromadzenia ze swoją legitymacją członkowską, co znacznie upraszcza (skraca czas) system rejestracji i wydawania mandatów do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

 

Skip to content