Inspektor ds. Inwestycji

Twój zakres obowiązków

 • Sprawowanie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego
 • Dokonywanie odbiorów prac budowlanych
 • Analizowanie, opiniowanie i odbiór dokumentacji projektowej wykonywanej prze biuro projektowe
 • Sporządzanie pism, prowadzenie korespondencji, organizowanie narad i spotkań, w ramach wykonywanych zadań
 • Dokonywanie wszelkich analiz mających na celu stwierdzenie przydatności nieruchomości do planowanej inwestycji, w tym określenie zagrożeń i innych zdarzeń
 • Optymalizowanie prac projektowych w sposób zapewniający utrzymanie założonych kosztów oraz terminów
 • Współpraca z innymi działami w ramach pełnionych zdarzeń
 • Raportowanie do Zarządu WSM

Nasze wymagania

Określenie wymagań związanych z stanowiskiem:

 1. Posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowalnej bez ograniczeń
 2. Czynne prawo jazdy kategorii B
 3. Wykształcenie wyższe kierunkowe
 4. Kilkuletnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej na budowie
 5. Znajomość przepisów prawa budowlanego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, prawa spółdzielczego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
 6. Umiejętność czytania i analizowania dokumentacji technicznej
 7. Znajomość zagadnień związanych z przebiegiem procesu budowlanego
 8. Praktyczna znajomość narzędzi pakietu MS Office oraz AurtoCad
 9. Samodzielność w działaniu, świetna organizacja pracy
 10. Rzetelność i odpowiedzialność za powierzone zadania
Skip to content