Inwestycja Lindego – czekamy na pozwolenie na budowę

Trwa procedura wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i wydającej pozwolenie na budowę. Czekamy na decyzję o przekształceniu gruntu leśnego na grunt rolny.

W październiku przełożono sieć cieplną kolidującą z projektowanym budynkiem. W listopadzie rozpoczęto roboty wyburzeniowe istniejących obiektów. Roboty zostały poprzedzone wykonaniem opinii ornitologicznej, która nie wykazała obecności ptaków. Opinia została przekazana do Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Dzielnicy Bielany.

 

Skip to content