Jak kandydować do Rady Nadzorczej WSM

 

6 czerwca odbędzie się pierwsza część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni. W tym roku, oprócz stałych spraw takich jak sprawozdania i absolutorium dla Zarządu, spółdzielcy zajmą się wyborem nowych członków Rady Nadzorczej. Pewnie niektórzy z naszych Czytelników zastanawiają się, czy może zaangażować się i zgłosić swoją kandydaturę. Jakie warunki trzeba spełnić?

Po pierwsze trzeba być członkiem WSM, tzn. nie tylko mieszkać w jej zasobach, ale również posiadać legitymację członkowską. Statut WSM nie ogranicza liczby kandydatów. Zgodnie z § 83 każdy kandydat musi zebrać minimum 50 podpisów poparcia. Tu też warto zwrócić uwagę, że muszą to być podpisy członków Spółdzielni. Często zdarzało się tak, że np. osoba starsza, która przepisała swoje mieszkanie na dzieci, przez co utraciła członkostwo, z rozpędu wpisywała się na liście poparcia. Niestety taki podpis nie jest brany pod uwagę. Dlatego dla pewności warto zebrać więcej niż 50 podpisów. Listę trzeba złożyć w Spółdzielni (lub przesłać) na 14 dni przed pierwszą częścią Walnego, czyli do 25 maja.

Po 1 sierpnia 2007 roku, w związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, do Rady nie mogą startować członkowie, którzy zasiadali w niej przez dwie kolejne kadencje. Chodzi tu o kadencje następujące tuż po sobie, a nie o dwie kadencje w ogóle. Limit ten liczy się od kadencji, która w danej spółdzielni rozpoczęła się po wejściu w życie nowelizacji (w przypadku WSM od kadencji rozpoczętej w 2011 roku). Jeśli ktoś od tego czasu zasiadał dwa razy z rzędu w Radzie, ale potem miał przerwę, może ponownie startować.

W tym roku spółdzielcy wybiorą 28 członków Rady (o liczbie wybieranych członków, a może być ich od 25 do 30, decyduje w drodze uchwały RN). Każda z czerech części Walnego (6, 8, 20, 22 czerwca) będzie wybierała kandydatów ze wszystkich osiedli. W praktyce liczba mandatów przypadających na osiedle zależy od liczby członków Spółdzielni w nim zamieszkujących.

Nowa Rada, po ukonstytuowaniu się, wybierze ze swojego grona członków prezydium, czyli przewodniczącego Rady, dwóch zastępców, sekretarza oraz przewodniczących pięciu komisji (rewizyjnej, gospodarki zasobami mieszkaniowymi, członkowsko-mieszkaniowej, inwestycyjnej, organizacyjno-samorządowej). I przystąpi do trudnej, odpowiedzialnej i, miejmy nadzieję, owocnej pracy.

 

BP

Skip to content