Aby otrzymać dostęp do aplikacji Właściciel, główny lokator lub pełnomocnik (potwierdzone notarialnie) musi udać się do administracji Osiedla (właściwej dla lokalizacji budynku). Tam po okazaniu dokumentu ze zdjęciem, zaakceptowaniu i podpisaniu instrukcji otrzymacie Państwo dane autoryzacyjne do systemu.

Nie ma innej formy otrzymania danych do systemu.

Skip to content