Rudawka
Kapliczkę św. Józefa czeka renowacja

Konserwator zabytków wydał zgodę na renowację figury św. Józefa z Dzieciątkiem – kapliczki przy ul. Jasnodworskiej 9 na Rudawce.

131024181 753714182156975 6918953839483325210 n

Program prac konserwatorskich i restauratorskich, dotyczących figury, przygotował ekspert Mariusz Borkowski. 2 listopada prezesi Barbara Różewska i Andrzej Michałowski złożyli do konserwatora pełną dokumentację planowanych prac. Urząd wydał decyzję 20 listopada. Jest ważna do 31 grudnia 2023 roku.

Jak zaznaczył konserwator w decyzji: Kapliczka z figurą św. Józefa z Dzieciątkiem, znajdująca się na terenie WSM, została poświęcona 1 maja 1929 roku. Podlega prawnej ochronie konserwatorskiej na mocy decyzji z dnia 6.02.2018 roku jako przykład artystycznej rzeźby z pocz. XX wieku na terenie Warszawy. Jednym z powodów wpisania do rejestru zabytków było zabezpieczenie jej materii, znajdującej się w złym stanie. Stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Zakres prac opisanych w programie Mariusza Borkowskiego obejmuje demontaż figury i elementów postumentu, dezynfekcję, oczyszczenie obiektu, zabezpieczenie metalowej konstrukcji wewnętrznej, naprawy ubytków betonowych i kamiennych, hydrofobizację i ponowny montaż na miejscu cokołu wraz z figurą. Prace w zasadniczej części będą prowadzone w pracowni konserwatorskiej. Ich celem jest przywrócenie cech technicznych i wartości estetycznych.

Red.

Artykuł ukazał się w numerze 5/2020 „Życia WSM”.

Skip to content