OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedle Bielany z siedzibą w Warszawie (01-833 ) przy ul. Daniłowskiego 3 ogłasza przetarg dwustopniowy na kompleksowe sprzątanie budynków wraz z terenem przyległym na terenie osiedla WSM Bielany przy ulicach: Starej Baśni 3, Magiera 7, Magiera 7A, Żeromskiego 16/20, Żeromskiego 21, Żeromskiego 25, Fontany 12, Staffa 32, Staffa 34.

Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy: czas nieokreślony.

Materiały przetargowe  w cenie 61,50 zł brutto płatne na konto  nr 38 1020 1156 0000 7002 0084 6048 do nabycia w biurze WSM Administracji Osiedla Bielany Warszawa ul. Daniłowskiego 3 (pokój Nr 7)   –  od dnia 26 listopada 2021 r.

Wadium w wysokości 2000,00 zł płatne na konto nr 38 1020 1156 0000 7002 0084 6048.

Termin i miejsce składania ofert: w biurze WSM Administracji Osiedla Bielany Warszawa ul. Daniłowskiego 3 (pokój Nr 7)   –  do dnia 8 grudnia 2021 r. do godz. 1000 .

Otwarcie ofert w dniu 8 grudnia 2021 r. o godz. 1030 na Sali konferencyjnej przy ul. Daniłowskiego 3 w Warszawie.

Czas związania z ofertą : 30 dni – od dnia złożenia oferty.

Osoba do kontaktów z oferentami  w celu pobrania materiałów przetargowych – Jarosław Kołba tel. 22 834-28-38, Bożena Król tel. 22-834-28-38

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,

Skip to content