Konkurs! W duchu sąsiedzkiej wspólnoty

Niespotykane standardy budowy więzi sąsiedzkich”, „potęga społecznego wychowania i solidarności środowiskowej”, „wyjątkowo silne więzy społeczne”, „kształtowanie jednostki w duchu wspólnoty, bez materialnego egoizmu” – to wszystko cytaty z książek i artykułów poświęconych początkom i przedwojennym dziejom Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Jak to było żyć na osiedlu, kolonii, gdzie niemal wszyscy znali się (przecież wciąż spotykali się w jadłodajni, pralni, kąpielisku, czy w różnego rodzaju spółdzielniach, które tworzyli), gdzie sąsiedzi darzyli się wzajemnym szacunkiem niezależnie od pochodzenia społecznego, gdzie można było liczyć na sąsiedzką pomoc w codziennych sprawach, ale też na solidarne wsparcie w sytuacji kłopotów z opłaceniem czynszu?

Jak to było żyć na osiedlu, gdzie niemal połowa mieszkańców należała i działała w ramach Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej Lokatorów, gdzie większość udzielała się w spółdzielczym samorządzie? Gdzie niemal co dzień odbywały się odczyty i spotkania różnego rodzaju kół i klubów (Kobiet, Młodzieży, Brydżystów), występy teatru lalkowego, kiermasze książkowe? Gdzie szlachetnie rywalizowano w dbałości o otoczenie domów i piękno zieleni?

Gdzie Dzień Spółdzielczości obchodzono, formując wspólny pochód, a po nim raczono się wspólnie przygotowanym poczęstunkiem i bawiono do wieczora przy muzyce własnych orkiestr i chórów?

Historyczne lektury wzbudzają nostalgię. Otuchy można szukać w tym, że nie są to historie z dalekiego kraju, tylko nasze, wsm-owskie. To są nasze korzenie i nawet jeśli dziś niewiele z tego wszystkiego zostało, to może jednak gdzieś ocalał w nas wspólnotowy duch, choćby w postaci tęsknoty?

Może mają Państwo własne doświadczenia, a może przekazane przez bliskich wspomnienia, dotyczące realizowanych w praktyce wartości przyświecających pierwszym spółdzielcom: solidarności, współodpowiedzialności, troski o otoczenie, samorządności, sąsiedzkiego zaangażowania? Może w swoim życiu odczuliście Państwo kiedyś budujące emocje sąsiedzkiej solidarności i wspólnotowości – w ramach bądź poza Spółdzielnią?

Zapraszamy do podzielenia się takimi wspomnieniami i do udziału w konkursie „W duchu sąsiedzkiej wspólnoty”. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i opublikowane na łamach „Życia WSM”.

Prosimy o nadsyłanie wspomnień do dnia 15 października 2018 r.

Mailowo na adres organizacyjny@wsm.pl lub listownie na adres Redakcja Życia WSM, ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa z dopiskiem „konkurs wspomnieniowy”.

Ogłoszenie wyników nastąpi na przełomie października i listopada w trakcie uroczystej gali w Społecznym Domu Kultury. Serdecznie zapraszamy!

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Żoliborz Pomnikiem Niepodległości” realizowanego przez Fundację Pole Dialogu. Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urząd Dzielnicy Żoliborz. Patronem medialnym projektu jest „Życie WSM”.

 

Marta Ostrowska

 Artykuł ukazał się w numerze czerwcowym „Życia WSM”

Skip to content