Terminy Zebrań oraz Dyżurów Rady Osiedla WSM Nowodwory są wywieszone w tablicy informacyjnej znajdującej się przy Biurze Administracji przy ul. Ciołkosza 4.

Szanowni Mieszkańcy,
wszystkie uwagi, wnioski oraz propozycje dotyczące osiedla prosimy kierować bezpośrednio na e-mail Rady Osiedla.
 
ronowodwory@wsm.pl
Skip to content