Łączka wawrzyszewska obroniona

Na tę decyzję mieszkańcy WSM czekali od dawna. 18 marca Rada Warszawy uchwaliła pierwszą część planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Wawrzyszew Nowy, obejmującego Stawy Brustmana i teren łączki wawrzyszewskiej.

Sprawa rozpoczęła się w 2017 roku, kiedy teren łączki został zwrócony spadkobiercom byłych właścicieli. Ci planowali na tym terenie postawić trzy, wielokondygnacyjne budynki. Ogrodzili swoją działkę płotem.

Mieszkańcy postanowili obronić łączkę przed zabudową. Na początku 2018 roku rozpoczęli zbiórkę podpisów pod wnioskiem o rozpoczęcie prac nad uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego dla Wawrzyszewa Nowego. W toku prac pojawiły się różne zdania, jak ten plan powinien wyglądać. Istniało zagrożenie, że procedury potrwają na tyle długo, że właściciele działki będą mogli postawić budynki. Dlatego, m.in. na wniosek Administracji Osiedla Wawrzyszew i Rady Osiedla Wawrzyszew, podjęto decyzję o podziale planu na część niebudzącą sporów (łączka i Stawy Brustmana) i część obejmującą pozostałą resztę terenów Osiedli Wawrzyszew i Wawrzyszew Nowy, która będzie wymagała dalszej dyskusji.

W planie obszar łączki został określony jako „teren zieleni urządzonej ogólnodostępnej – park”. Wejście w życie dokumentu ochroni go przez zabudową. Teraz Miasto musi rozpocząć negocjacje ze spadkobiercami na temat wykupu łączki i stworzenia tam przestrzeni dla mieszkańców.

Red.

Skip to content