Maria Kownacka mieszkała na terenie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ponad 50 lat. Zmarła 27 lutego 1984 r.

Mieszkanie jej było azylem gdzie mogła tworzyć literaturę dla dzieci i scenariusze sztuk teatralnych. Była współtwórczynią teatru lalkowego „Baj”.

Dorobek twórczy zgromadzony przez Marię Kownacką, zgodnie z zasadami warsztatu bibliotekarskiego zostawiony został w największym porządku, Książki są skatalogowane, materiały archiwalne posegregowane umieszczone w teczkach i kartonach. Uporządkowane zostały również sprawy spadkowe. Zgodnie z jej testamentem, prawa autorskie do Jej utworów literackich i teatralnych otrzymała Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Zobowiązana została do utrzymana Izby i prowadzenia działalności wydawniczej.

Uroczyste otwarcie Muzeum nastąpiło w 1990 r. po remoncie i adaptacji mieszkania do celów muzealnych i zbiegło się ze 100-leciem urodzin Marii Kownackiej.

Opiekę nad Muzeum sprawuje Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa udostępniając zbiory wycieczkom szkolnym, studentom literatury i wszystkim zainteresowanym pracą z książką.

W Muzeum znajdziemy również wykonane przez Marię Kownacką prace plastyczne, kukiełki z teatru Baj, albumy ze zdjęciami rodzinnymi, pamiętniki, galerię Plastusiów wykonanych przez dzieci, listy, notatki, zasuszone polne kwiaty, roczniki czasopism dla dzieci, nagrody osobiste, ordery: „Uśmiechu”, „Przyjaciela Dzieci” i państwowe za całokształt twórczości.

Jest to kolekcja historyczno-literacka będąca własnością Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, wpisana do rejestru dziedzictwa narodowego.

Księga pamiątkowa w Muzeum świadczy o tym jak duzi i mali czytelnicy odbierają niepowtarzalną atmosferę ze spotkania w mieszkaniu autorki Plastusiowego pamiętnika, Kajtkowych przygód czy Rogasia z Doliny Roztoki.

Np.

Serdeczne podziękowania za wspaniałą, ciekawą lekcję, Poznaliśmy życie i twórczość M.Kownackiej – tej wielkiej przyjaciółki wszystkich dzieci” – uczniowie kl.III SP nr 176 z wychowawczynią

Dziękujemy za miłe i sympatyczne przyjęcie. Plastuś pewnie przyśni nam się dzisiejszej nocy” – Studentki

Pani Mario, gdyby tylko Pani wiedziała…… Z podziękowaniem za wszystko co Pani stworzyła” – grupa studentek z WSPSu

Muzeum to wyjątkowo magiczne miejsce, wszyscy czują się tu wyjątkowo dobrze, swoją niezaprzeczalną, urokliwą atmosferą sprawia że chcemy tu jak najczęściej wracać sami lub z przyjaciółmi.

Skip to content