Nie będzie połączenia Literackiej z Trasą AK?

Fot. Zbigniew Zieliński

Mieszkańcy osiedla Piaski od trzech lat walczą o przywrócenie łącznika ulicy Literackiej z Trasą Armii Krajowej. Ministerstwo Infrastruktury uważa, że byłoby to niezgodne z prawem.

 

Poseł Rafał Trzaskowski złożył interpelację do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka „w sprawie przywrócenia łącznika drogi krajowej S8 z ulicą Literacką”. W piśmie przypomniał, że połączenie Literackiej z Trasą było jedną z podstawowych dróg komunikacyjnych dla ponad 10-tysięcznego osiedla. Jednak w ramach modernizacji Trasy łącznik zlikwaidowano.

W czerwcu 2015 roku mieszkańcy za pośrednictwem Rady Osiedla Piaski przekazali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad sprzeciw wobec zmian, podpisany przez prawie 500 osób. Interweniował również Samorząd Osiedla Piaski. Do Miasta wpływały informacje dotyczące wykorzystywania chodnika pomiędzy ulicą Literacką a trasą S8, przez osoby kierujące pojazdami jako połączenia tych dwóch dróg, pomimo wprowadzonego tam ruchu pieszych. – Wskazuje to jednoznacznie, że dla mieszkańców było to niezwykle istotne połączenie z którego nie byli w stanie zrezygnować – napisał Trzaskowski.

Polityk zwrócił też uwagę, że Urząd Dzielnicy Bielany skierował do GDDKiA pismo o zgodę na wykonanie potrzebnego łącznika. Dyrekcja kilkukrotnie zmieniała decyzję. Najpierw zgodziła się na połączenie, zastrzegając, że Miasto musi przejąć 10-letnią gwarancję jakości drogi. Potem GDDKiA uznała, że wprowadzanie przez nią kompletnego systemu poboru opłat na tym odcinku uniemożliwia wprowadzenie połączenia Literackiej z Trasą AK. Potem jeszcze raz wyraziła zgodę, a wreszcie znowu się z niej wycofała.

Poseł podkreślił, że wstrzymywanie się od realizacji powyższego przedsięwzięcia skutkuje obniżeniem bezpieczeństwa mieszkańców oraz brakiem realnych szans na swobodne korzystanie z połączenia komunikacyjnego, które znajduje się w ich sąsiedztwie i ma wyraźny wpływ na ich najbliższe otoczenie. Dlatego zadał ministerstwu pytanie o to, kiedy zostanie wyrażona zgoda na wykonanie łącznika i kiedy dojdzie do faktycznej realizacji.

Odpowiedź ministerstwa: nie wydamy zgody

W imieniu ministerstwa na interpelację odpowiedział podsekretarz stanu Marek Chodkiewicz. Napisał, że zgodnie rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) obsługa komunikacyjna ruchu z terenów przyległych do pasa drogowego drogi klasy S (Trasa AK stanowi odcinek drogi ekspresowej S8 – przyp. red.) powinna być realizowana m.in. poprzez dodatkowe jezdnie (drogi serwisowe) lub układ sieci dróg miejskich, które nie mogą łączyć się bezpośrednio z łącznicą lub jezdnią zbierająco–rozprowadzającą.

Podsekretarz dodał, że układ dróg ekspresowych na terenie Warszawy jest w trakcie rozbudowy, a w godzinach szczytu może dochodzić do przekroczenia granicznych warunków przepustowości, m.in. na Trasie AK. Dlatego ministerstwo nie może wydać zgody na wykonanie łącznika.

Dziwi niejednoznaczne zachowanie GDDKiA i ministerstwa. W końcu, jak pisał na łamach „Życia WSM” Zbigniew Zieliński (4/2015), przy podejmowaniu decyzji nie wzięto pod uwagę, że połączenie było i przed wydaniem rozporządzenia, i po, a zmiany trasy w tym rejonie dotyczą głównie jej poszerzenia i zakwalifikowania. W trakcie dyskusji pomiędzy władzami WSM, dzielnicy a GDDKiA padał też pomysł uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów rozporządzenia. Minister jednak się na to nie zgodził. Jak widać, głos mieszkańców nie ma żadnego znaczenia. Podsekretarz Marek Chodzkiewicz napisał, że odpowiednie urzędy w trakcie konsultacji projektu modernizacji Trasy AK (w roku 2007 i 2008) nie wyraziły uwag co do likwidacji połączenia ul. Literackiej i Trasy AK. Nawet jeśli urzędnicy zawiedli, to trudno uznać, że mieszkańcy nie wyrazili się jednoznacznie, że łącznik jest im po prostu potrzebny.

Ministerstwo, idąc za pomysłem GDDKiA, proponuje realizację połączenia i lepsze skomunikowanie ul. Literackiej z drogą ekspresową S8 (…) poprzez przebudowę układu dróg miejskich, w szczególności połączenia z ul. Broniewskiego i ul. Maczka, poprzez które jest możliwa sprawna komunikacja z drogą ekspresową. Jednak czy to rzeczywiście rozwiąże problemy zakorkowanego osiedla?

BP

 

Artykuł ukazał się w numerze 2/2018 „Życia WSM”.

Skip to content