W związku z problemem dotyczącym niewłaściwego parkowania hulajnóg elektrycznych, które często są porozrzucane na chodnikach i przejściach, stanowiąc zagrożenie  dla pieszych, Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że ustawa Prawo o ruchu drogowym wprowadza obowiązek pozostawienia hulajnogi elektrycznej na chodniku w przeznaczonym do tego miejscu (wyznaczonym przez zarządcę drogi).

W przypadku braku takiego miejsca, pozostawienie pojazdu na chodniku jest możliwe tylko przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:

hulajnoga elektryczna powinna być ustawiona jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni, równolegle do krawędzi chodnika, przy czym szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych powinna być taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m.

Wykroczenia związane z niewłaściwym parkowaniem hulajnóg elektrycznych należy zgłaszać  bezpośrednio do Straży Miejskiej lub Zarządu Dróg Miejskich, można również zawiadomić Policję.

Skip to content