Nowa prezes na nowe czasy

Po czerwcowym Walnym Zgromadzeniu WSM prezes Maciej Stasiełowicz, w związku z nieuzyskaniem absolutorium, złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Rada Nadzorcza podjęła też decyzję, że z Zarządu WSM odchodzi wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych Urszula Grzybowiecka. W wyniku konkursu nowym prezesem Zarządu WSM została Barbara Różewska, która swoje obowiązki obejmie 1 września. A oto, w wielkim skrócie, CV pani prezes.

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, odbyła studia podyplomowe z zarządzania gospodarką komunalną i mieszkaniową. Z ruchem spółdzielczym związana jest od ponad 20 lat. Pracowała w zarządach spółdzielni mieszkaniowych na Woli, Bemowie, Mokotowie i Targówku, a także w Radzie Nadzorczej spółdzielni na Bemowie. W latach 2000-2002 była przewodniczącą Komisji Gospodarki Komunalnej w radzie dzielnicy Wola.

Od ponad 15 lat aktywnie włącza  się w nurt działalności społecznej w interesie mieszkańców warszawskich spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz lokatorów, podejmując szereg inicjatyw w obronie ich interesów oraz rozwoju samorządności i podmiotowości mieszkańców. Jest autorką wielu pism i inicjatorką spotkań środowiska spółdzielni mieszkaniowych z posłami RP.

Spółdzielcom Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dała się poznać jako założycielka stowarzyszenia „Grunt to Warszawa”. To właśnie ta organizacja zaproponowała jeden z dwóch projektów uchwały Rady Miasta o 95% bonifikacie przy przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności. Po paru miesiącach stowarzyszenie porozumiało się z WSM i innym spółdzielniami, że przygotują jeden wspólny projekt. Ostatecznie, jak wszyscy wiemy, Rada przyjęła korzystną uchwałę.

W ramach powołanego przez Ministerstwo Środowiska zespołu ds. wdrożenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Barbara Różewska reprezentowała  środowisko spółdzielców i administratorów wspólnot mieszkaniowych w zakresie  włączenia ich na zasadach partnerskich w system gospodarki odpadami. Nowa pani prezes zasiadała też w Zarządzie Stowarzyszenia Spółdzielców Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości „Konfederacja Warszawska”. Za działalność na rzecz miasta Rada Warszawy przyznała Barbarze Różewskiej „Syrenkę Warszawy”.

Gratulujemy wyboru i życzymy powodzenia na trudnej spółdzielczej drodze.

Red.

Artykuł ukazał się w numerze 4/2018 „Życia WSM”.

Skip to content