Nowa wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych

Rada Nadzorcza rozstrzygnęła konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych – głównego księgowego. Została nim  pani Helena Pośpieszyńska, specjalistka w zakresie gospodarki finansowej spółdzielni mieszkaniowej, zarządca nieruchomości, lustrator.

Nowa wiceprezes posiada wieloletnią praktykę na stanowisku głównego księgowego oraz w firmie audytorskiej. Jest autorką publikacji z zakresu gospodarki finansowej, przez wiele lat wykładała na kursach i seminariach doskonalących wiedzę lustratorów, członków rad nadzorczych, zarządów, księgowych spółdzielni mieszkaniowych.

Nowa wiceprezes Zarządu obejmie stanowisko 1 stycznia.

Mamy nadzieję, że niedługo Rada Nadzorcza rozstrzygnie również konkurs na Zastępcę Prezesa Zarządu ds. inwestycji i remontów.

Red.

Artykuł ukazał się w numerze 5/2020 „Życia WSM”.

Skip to content