Nowodwory
Plastusiowe przedszkole na Białołęce

W życiu pojedynczych osób, jak i różnych społeczności bywają takie chwile, które na długo pozostają w ich sercach. Dzień 14 czerwca 2019 r. zapisze się w historii Przedszkola nr 414, z Oddziałami Integracyjnymi, przy ul. Mariana Hemara 8, jako jedna z tych chwil, bowiem właśnie wtedy nastąpiło oficjalne nadanie nazwy Przedszkola: Plastusiowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 414 w Warszawie.

Jak to wszystko się zaczęło? Dyrektor Przedszkola Monika Drojewska ogłosiła konkurs na wyłonienie nazwy będącej rozpoznawalnym, charakterystycznym i łatwo identyfikowalnym hasłem Przedszkola nr 414. Nazwa miała odnosić się do pojęć ze świata dziecięcej wyobraźni i wrażliwości, które sprawiają, że przedszkolny świat dziecka integruje się z domem rodzinnym, kojarzy się z beztroskim dzieciństwem, radosną zabawą, poczuciem akceptacji. Konkurs rozstrzygnięto. Komisja podjęła decyzję o wyłonieniu zwycięzcy. Spośród zgłoszonych do konkursu propozycji komisja wybrała nazwę: Plastusiowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 414 w Warszawie.

Zwycięska nazwa nawiązuje do bohatera książki „Plastusiowy pamiętnik” autorstwa Marii Kownackiej. Maria Kownacka swoją twórczość od początku związała z najmłodszymi odbiorcami. Autorka miała wyjątkową zdolność kreowania światów odzwierciedlających mechanizmy działania dziecięcej wyobraźni. Prawa autorskie do swoich utworów literackich i teatralnych pisarka przekazała Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która zobowiązała się do utworzenia i utrzymania Muzeum – Izby jej pamięci.

Wyłonienie nazwy wiązało się jeszcze z kwestiami formalnymi, których dyrekcja przedszkola dopełniła za pośrednictwem Marka Fronczaka z Anną Gruszczyńską, kierownikiem Muzeum – Izby Pamięci Marii Kownackiej.

Na uroczystość nadania nazwy przedszkola przybyło wielu znamienitych gości, między innymi: Izabela ZiątekAnna Majchrzak – zastępczynie burmistrza Dzielnicy Białołęka, Piotr Jaworski – przewodniczący Rady Dzielnicy, Radni Białołęki, Katarzyna Dawidczyk – wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dyrektorzy białołęckich szkół i przedszkoli, rodzice i wychowankowie Przedszkola.

Podczas uroczystości Monika Drojewska – dyrektor Przedszkola przypomniała, kto tak naprawdę „wymyślił” Plastusia i czym zdobył on sympatię wszystkich dzieci. Plastuś – ludzik z plasteliny – uczy, jak być przyjacielem i mieć przyjaciół. Jest miły, grzeczny, lubi się uczyć. Jest uczynny, odważny i ciekawy świata. To właśnie Plastuś zapoznaje dzieci z obowiązkami przedszkolaka, a później ucznia. Uczy zasad porządku, koleżeństwa, poszanowania cudzej własności, i kocha przyrodę. Nie bez powodu został więc patronem Przedszkola nr 414 z Oddziałami Integracyjnymi.

Po oficjalnych wystąpieniach zaproszonych gości prezes Katarzyna Dawidczyk dokonała oficjalnego przecięcia wstęgi i odsłonięcia tablicy upamiętniającej uroczystość nadania nazwy Przedszkola.

Zwieńczeniem części oficjalnej uroczystości było przedstawienie pt.: „Plastuś w Krainie Bajek”, przygotowane przez wychowanków Przedszkola, które spotkało się ze wspaniałym odbiorem, nie zabrakło owacji na stojąco. Po przedstawieniu pani dyrektor pożegnała wszystkich zgromadzonych gości i podziękowała im za przybycie na uroczystość.

Nadanie nazwy przedszkola było świętem, które społeczność Plastusiowego Przedszkola zapamięta na długo, tak jak słowa Marii Kownackiej: „Trzeba dzieciom dać serce, piękno i uśmiech, aby nauczyły się kochać ludzi i wszystko co je otacza, aby omijał je smutek”.

Monika Drojewska

Bożena Łapińska

Artykuł ukazał się w numerze 4/2019 „Życia WSM”

Skip to content