PZEWSM0927s001
Nowy numer „Życia WSM”

Dziś do Spółdzielni trafił nowy numer „Życia WSM”. W tym wydaniu m.in.:

 • Materiały na Walne Zgromadzenie:
  – Strategia rozwoju WSM
  – Propozycje zmian w Statucie
  – Z prac Zarządu WSM
  – Zalecenia po lustracji za lata 2016-2018
  – Zalecenia po lustracji inwestycyjnej
  – Projekt uchwały o zbyciu terenu Górek
  – Raport końcowy Komisji ds. garaży przy Rydygiera
  – Sylwetka kandydata do odznaki „Zasłużony Członek WSM”
 • Relacja z czerwcowych obrad Walnego Zgromadzenia
 • Z prac Rady Nadzorczej
 • Przedstawiciel WSM w Radzie Seniorów Dzielnicy Bielany
 • Wyniki II edycji konkursu „Zielona WSM”
 • 70 lat Parafii na Sadach
 • Piknik na Żoliborzu II
 • 60 lat Zatrasia
 • Sportowe pożegnanie wakacji na Hutniku
 • Jubileusz osiedla WSM Piaski
 • Poradnik, jak oszczędzać energię elektryczną
 • Patroni naszych ulic: Sokrates
 • Wnioski po kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego
 • Nasze Osiedla wczoraj i dziś – Marcin Bagrianow zaprasza na Piaski
 • Krzyżówka z nagrodami (opublikowana dzięki uprzejmości serwisu szarada.net)
Skip to content