Klub Seniora mieści się w budynku Przychodni Zdrowia, który jest własnością WSM i jest czynny 3 x w tygodniu w poniedziałki, środy i piątki od 15-tej do 19-tej, z przerwą w miesiącach lipiec i sierpień.

Jako członkowie Klubu jest zapisanych 75 osób. Klub jest miejscem spotkań ludzi w większości samotnych, wiekowych i niezamożnych. Wiele spotkań członkowie finansują sami, co świadczy o ich dobrym samopoczuciu i chęci przebywania ze sobą. Podstawą do takiego stwierdzenia może być ich bardzo duże zaangażowanie przy organizowaniu wszystkich spotkań i imprez klubowych. Ponadto członkowie Klubu świadczą sobie pomoc sąsiedzką w sytuacjach trudnych np. w chorobie.

Koszty utrzymania Klubu ponosi Osiedle WSM-Młociny, natomiast koszty działalności kulturalnej – dzielnica Bielany. Tak było do 2012r, co do roku 2013 czekamy na decyzję władz Bielan, gdyż nie wszystkie kluby są wspierane finansowo, a fundusze na ten cel zostały zmniejszone.

Klub przez 10 miesięcy swojej działalności, w miarę potrzeb, jest wynajmowany na prezentacje i imprezy okolicznościowe. Środki pochodzące z tego źródła odprowadzane są do kasy Osiedla. W roku 2012 z wynajmu uzyskano 6500 zł brutto.

Działalność kulturalną Klubu Seniora w 2012 r rozszerzyliśmy dzięki środkom uzyskanym z Urzędu Dzielnicy Bielany. Po przyznaniu nam środków mogliśmy realizować to rozszerzenie działalności.

1. Spotkania muzyczno-taneczne prowadzone przez Mariusza Krakowskiego – 2 x w miesiącu (wyłączając styczeń, czerwiec, lipiec i sierpień, od 16-tej do 19-tej. Odbyło się 16 spotkań, na realizację których otrzymaliśmy od samorządu bielańskiego 4000 zł. Cieszyły się one bardzo dużym zainteresowaniem klubowiczów.

2. Wyjścia do teatru:

 • maj Filharmonia Narodowa– „Kraina Uśmiechu” – Lehar
 • listopad Mazowiecki Teatr Muzyczny– „Cygański Zespół Wokalno-Muzyczny”
 • grudzień Mazowiecki Teatr Muzyczny– „Pępowina” – Lermontow

3. W innych bielańskich ośrodkach kulturalnych odbywają się koncerty. na niektóre z nich otrzymujemy zaproszenia:

 • Mediateka – koncert w wykonaniu Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza
 • Szkoła DWLot – koncert Centralnego Zespołu Wojska Polskiego – 25 osób
 • BCEK – koncert w wykonaniu Michała Wiśniewskiego
 • Goldoniego – koncerty z okazji dni węgierskich, rosyjskich i greckich

4. Wycieczki

 • czerwiec – wycieczka do Płocka 25 osób (organizowana wspólnie z Klubem Seniora Osiedla Wawrzyszew)
 • Część członków Klubu wzięła udział (za odpłatnością) w kilkudniowych wycieczkach organizowanych przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Dzielnicy Bielany, a prowadzonych przez pracownika tego wydziału Jacka Borkowskiego.

5. Spotkania okolicznościowe

 • luty – zakończenie karnawału
 • marzec – spotkanie z okazji Dnia Kobiet (pobrano 123,28 zł z funduszu społeczno-kulturalnego)
 • kwiecień – spotkanie Wielkanocne, w którym wzięło udział 40 osób (w tym zapro-szeni goście). Spotkanie refundowane przez Bielany.
 • czerwiec – zakończenie sezonu (pobrano 120 zł z funduszu społ-kultur.)
 • wrzesień – otwarcie sezonu
 • listopad
  • spotkanie z gerontologiem dr.Jackiem Putzem i zwiedzanie Mediateki
  • spotkanie z okazji Dni Seniora (pobrano 200 zł z funduszu społ-kultur.)
 • grudzień – spotkanie Wigilijne i koncert kolęd – (40 osób) z okazji świąt Bożego Narodzenia. Udział wzięli: Przewodniczący i Sekretarz Rady Osiedla oraz Dyrektor Administracji Osiedla. Spotkanie refundowane przez władze Bielan.

W klubie uczestnicy spędzają czas m.in.na:

 • graniu w gry towarzyskie jak brydż, szachy, i inne
 • uczestniczeniu w zajęciach muzycznych przy muzyce z płyt
 • prowadzeniu rozmów na tematy dotyczące życia w tzw. trzecim wieku
 • kontynuowaniu ćwiczeń z języka angielskiego (kurs tego języka prowadzi Ośrodek Dziennego Wsparcia)
 • ćwiczeniach zdolności manualnych prowadzonych przez wolontariuszkę

Zorganizowano także zabawę sylwestrową oraz uroczyste pożegnanie sezonu i i otwarcie Klubu po wakacjach. Członkowie Klubu serdecznie dziękują Dyrekcji i Radzie Osiedla WSM-Młociny za zaangażowanie we wspieraniu działalności Klubu.

W Klubie pełni comiesięczne dyżury radna samorządu bielańskiego Anna Czarnecka. Pani Ania jest członkiem WSM, mieszkanką naszego Osiedla, sympatykiem naszego Klubu i wspiera nas w miarę swoich możliwości. Za jej pośrednictwem klubowicze otrzymują zaproszenia na imprezy organizowane przez wydziały bielańskiego ratusza..

Członkowie Klubu Seniora mają dostęp do bezpłatnych porad prawnika p.Jacka Tucholskiego, który pełni dyżury w Klubie.

Kierownik Klubu jest członkiem Rady Programowej Bielańskich Ośrodków Kultury. Bierze udział w spotkaniach, które odbywają się raz w miesiącu i jest na bieżąco poinformowany o imprezach w naszej dzielnicy. Dlatego też członkowie naszego Klubu Seniora mają możliwość uczestniczenia w imprezach (poza siedzibą naszego Klubu) finansowanych przez Dzielnicę Bielany oraz inne Spółdzielnie Mieszkaniowe jak np. SM Chomiczówka. W 2012r spotkanie Rady Programowej Bielańskich Ośrodków Kultury odbyło się w naszym Klubie Seniora w kwietniu (pobrano na ten cel 192,11 zł z funduszu społ-kultur.). Zostało ono bardzo pozytywnie ocenione przez pozostałych członków Rady Programowej.

Jeszcze raz należy podkreślić, że samorząd i władze Bielan życzliwie patrzą na nasz Klub i wspierają go finansowo. W tym roku ponowiliśmy prośbę o dofinansowanie Klubu w roku 2013 przez Dzielnicę Bielany, ale zdajemy sobie sprawę, że ze względu na ograniczenie środków, pomoc ta może być mniejsza niż w latach poprzednich.

Dziękujemy Dyrekcji i Radzie Osiedla WSM-Młociny za dotychczasową pomoc i życzliwe wsparcie. Mamy nadzieję, że Rada Osiedla WSM-Młociny, Rada i Urząd Dzielnicy Bielany będą nadal wspomagać nasz Osiedlowy Klub Seniora WSM w działaniach kulturalnych na rzecz mieszkańców okolicznych Osiedli.

Skip to content